Missie en visie

Missie statement:

C&ES van Noort voert uw wensen uit op het gebied van computers, randapparatuur, netwerken, software en elektrotechniek. Wij luisteren, adviseren en ontzorgen gebruikers van computers en randapparatuur, zodat u probleemloos en efficiënt bezig kunt zijn met het gebruik daarvan. Niet zoals wij dat willen, maar zoals u dat wil, eventueel voorbij de limieten van de apparatuur. Wij kunnen mogelijkheden toevoegen en werkzaamheden efficiënter laten lopen.

Visie:

Een duurzame relatie opbouwen met onze klanten door de klant niet alleen nu te ontzorgen op gebied van hard- en software, maar ook in de toekomst. Continuïteit te garanderen door te streven naar een situatie waarbij de apparatuur een middel wordt en niet een doel, zodat er kan worden gefocust op het eigen werk en productiviteit. Het streven hierbij is een zo laag mogelijke drempel te creëren om ons in te schakelen bij problemen of vragen.